ชิ้นงานอลูมิเนียม  เพื่อการตกแต่งทางบริษัทรับงาน
ผลิตเพื่อการตกแต่ง  โดยเน้นการผลิตชิ้นงาน  ในระบบ
อลูมิเนียมเอนโนไดซ์จากอลูมิเนียมแผ่นเรียบขึ้นรูปต่างๆ

งานพิมพ์สกรีนสามารถใช้ได้หลากหลาย เช่น  โลโก้ 
ป้ายชื่อ  ป้ายหน้าปัดเครื่องใช้ไฟฟ้า  ป้ายหน้าปัดวงจร
ไฟฟ้า  รวมถึงรับจ้างพิมพ์บนชื้นงานเฉพาะทางต่างๆ

หน้าปัดเรือนไมล์เกิดจากการพิมพ์สกรีนบนชื้นงาน
พลาสติกใส และพิมพ์ไล่ชั้นสีระหว่าง 7 ถึง 18 สี  มี
ทั้งส่วนโปร่งแสง และทึบแสงเพื่อให้ตรงกับการใช้งาน
หน้าปัดเรือนไมล์ มีความต้องการคุณภาพงานในระดับสูง

 

FaLang translation system by Faboba