ชิ้นงานอลูมิเนียม  เพื่อการตกแต่งทางบริษัทรับงาน
ผลิตเพื่อการตกแต่ง  โดยเน้นการผลิตชิ้นงาน  ในระบบ
อลูมิเนียมเอนโนไดซ์จากอลูมิเนียมแผ่นเรียบขึ้นรูปต่างๆ

งานพิมพ์สกรีนสามารถใช้ได้หลากหลาย เช่น  โลโก้ 
ป้ายชื่อ  ป้ายหน้าปัดเครื่องใช้ไฟฟ้า  ป้ายหน้าปัดวงจร
ไฟฟ้า  รวมถึงรับจ้างพิมพ์บนชื้นงานเฉพาะทางต่างๆ

หน้าปัดเรือนไมล์เกิดจากการพิมพ์สกรีนบนชื้นงาน
พลาสติกใส และพิมพ์ไล่ชั้นสีระหว่าง 7 ถึง 18 สี  มี
ทั้งส่วนโปร่งแสง และทึบแสงเพื่อให้ตรงกับการใช้งาน
หน้าปัดเรือนไมล์ มีความต้องการคุณภาพงานในระดับสูง

 

 

อลูมิเนียมเอนโนไดซ์เป็นเทคนิคการผลิตป้ายอลูมิเนียมให้มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ

และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า30ปี โดยอาศัยคุณสมบัติพิเศษของอลูมิเนียมที่ผ่าน

กระบวนการทางเคมีเพื่อสร้างชั้นผิวรูปรังผึ้งซึ่งเพิ่มความแข็งความทนทานต่อการกัดกร่อน

และสารทำละลายต่างๆ ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งความสามารถในการสร้างภาพสีสันต่างๆ

ด้วยการย้อมสีเข้าสู่เนื้ออลูมิเนียม จึงสร้างความมั่นใจได้ว่าป้ายเอนโนไดซ์จะไม่มีคำว่า

สีหลุดล่อนตลอดอายุการใช้งานเหมาะสำหรับการใช้งานเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้

เครื่องจักรอุตสาหกรรมป้ายผนังอาคารสถานที่ต่างๆ ไม่เพียงแต่การใช้งานที่ต้องการความทนทาน

อลูมิเนียมเอนโนไดซ์ยังเป็นที่ยอมรับเรื่องความสวยงามเหมาะกับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกด้วย

 

 

ชิ้นงานอลูมิเนียมเพื่อการตกแต่งทางบริษัทรับงานผลิตเพื่อการตกแต่งโดยเน้น

การผลิตชิ้นงานในระบบอลูมิเนียมเอนโนไดซ์จากอลูมิเนียมแผ่นเรียบขึ้นรูปต่างๆ

===========================================================================================================

 

การพิมพ์สกรีนในยุคปัจจุบันสามารถทำได้บนวัสดุหลากหลายมีสีสันสร้างมิติต่างๆได้ไม่จำกัด

ป้ายชื่อโลโก้หน้าปัดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบการพิมพ์สกรีนจึงมีความหลากหลาย ไม่ว่า

จะพิมพ์บนฉลากพลาสติกแผ่นโพลีคาร์โบเนตโพลีเอสเตอร์ ไวนิลอะคลีลิก อลูมิเนียมแผ่นและอื่นๆอีกมากมาย

 

งานพิมพ์สกรีนสามารถใช้ได้หลากหลาย เช่นโลโก้ป้ายชื่อป้ายหน้าปัดเครื่องใช้ไฟฟ้าป้ายหน้าปัดวงจรไฟฟ้ารวมถึงรับจ้างพิมพ์บนชื้นงานเฉพาะทางต่างๆ

 

คุณภาพงานพิมพ์สกรีนของทางบริษัทฯเทียบมาตรฐานได้ในระดับสากลจัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มที่พิมพ์งานคุณภาพปานกลางถึงสูงมีวัสดุเฉพาะทางให้เลือก

หลากหลายตามสถาพการใช้งานต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะทางในเลือกใช้วัสดุเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานมากที่สุดในราคาที่คุ้มค่า

===========================================================================================================

 

หน้าปัดเรือนไมล์เกิดจากการพิมพ์สกรีนบนชื้นงานพลาสติกใส และพิมพ์ไล่ชั้นสีระหว่าง 7 ถึง 18 สีมีทั้งส่วนโปร่งแสงและทึบแสงเพื่อให้ตรงกับการใช้งานหน้าปัดเรือนไมล์

มีความต้องการคุณภาพงานในระดับสูงต้องควบคุมให้มีจุดฝุ่นขนาดไม่เกิน 100 ไมครอนและต้องไม่มีแสงลอดในส่วนที่ต้องการความทึบแสงหรือ จุมแต้มในบริเวณโปร่งแสง

 

ปัจจุบันทางบริษัทสามารถควบคุมกระบวนการผลิตผลิตสินค้าคุณภาพส่งเข้าสู่สายการผลิตลูกค้าได้ในอัตราเสียต่ำกว่า 50 ชิ้นใน 1 ล้านชิ้น

===========================================================================================================

FaLang translation system by Faboba