ชิ้นงานอลูมิเนียม  เพื่อการตกแต่งทางบริษัทรับงาน
ผลิตเพื่อการตกแต่ง  โดยเน้นการผลิตชิ้นงาน  ในระบบ
อลูมิเนียมเอนโนไดซ์จากอลูมิเนียมแผ่นเรียบขึ้นรูปต่างๆ

งานพิมพ์สกรีนสามารถใช้ได้หลากหลาย เช่น  โลโก้ 
ป้ายชื่อ  ป้ายหน้าปัดเครื่องใช้ไฟฟ้า  ป้ายหน้าปัดวงจร
ไฟฟ้า  รวมถึงรับจ้างพิมพ์บนชื้นงานเฉพาะทางต่างๆ

หน้าปัดเรือนไมล์เกิดจากการพิมพ์สกรีนบนชื้นงาน
พลาสติกใส และพิมพ์ไล่ชั้นสีระหว่าง 7 ถึง 18 สี  มี
ทั้งส่วนโปร่งแสง และทึบแสงเพื่อให้ตรงกับการใช้งาน
หน้าปัดเรือนไมล์ มีความต้องการคุณภาพงานในระดับสูง

 

สารจากประธาน

ในนามของบริษัท ศรีทองเนมเพลท จำกัด ผมมีความยินดี และ ภาคภูมิใจ

ที่จะแนะนำบริษัท ผู้ผลิต ป้ายชื่อ ติดสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่ม ป้ายโลโก้ ป้ายหน้าปัด

ชิ้นส่วนประกอบต่างๆ ที่ได้รับการรับรองการบริการงานภายใต้มาตรฐานสากล

ISO9001 จากบริษัท Intertek Testing Services


บริษัท ศรีทอง เนมเพลท จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทผลิตป้ายชื่อ ชั้นนำของคนไทย

ผลิตสินค้าเพื่อป้อนแก่อุตสาหกรรมการผลิตในและนอกประเทศมายาวนาน

กว่า 36 ปี ได้ส่งมอบชิ้นส่วนคุณภาพมาแล้วมากกว่า 250 ล้านชิ้น ติดคู่ไปกับสินค้า

ทั้งที่อยู่ในรูปของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันและเครื่องจักรต่างๆ ที่จัดจำหน่ายไปทั่วทุกมุมโลก

พวกเรายึดมั่นต่อความซื่อสัตย์ ความขยัน ความทุ่มเทเอาใจใส่ และ

รับผิดชอบต่อลูกค้า, ผู้ส่งมอบ , พนักงาน, หุ้นส่วน และ สังคม โดยไม่ละเลย

ต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความ เข้าใจ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และได้ผลประโยชน์

ร่วมกัน นำพา เราสู่ความสำเร็จ และมีความมั่นคง ตราบทุก วันนี้

ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน

การดำเนินกิจการด้วยดีมาตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พวกเราจะเดิน

เคียงข้างท่านเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกันตลอดไป


สมภพ สัจจะรัตนะโชติ

ประธานบริษัท และ ผู้ก่อตั้ง

ติดต่อเรา

บริษัท ศรีทอง เนมเพลท จำกัด

339  หมู่ 11 ซ.ส.ไทยเสรี 2
(สุขสวัสดิ์ 92)
ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ในคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์  จ.สมุทรปราการ
10290
โทร. 02-425-0146-9
โทรสาร 02-425-0150
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba